احداث ایستگاه پمپاژ پساب، سازه نگهبان، ساختمان دیزل ژنراتور، ساختمان سرایداری و نگهبانی و محوطه سازی سایت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب شماره 3 لنجان

ظرفیت: 8700 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان