تصفیه فاضلاب بهداشتی روستای پاشاگی لاهیجان

ظرفیت: 450 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب فاضلاب روستایی گیلان