خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب ‌به روش (RO) پروژه شرکت کانی کاوان شرق

ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت شرکت کانی کاوان شرق