طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش RO

کارفرما: مشارکت صانیر- عامران افق

پروژه: نیروگاه الصدر بغداد

ظرفیت: 100 متر مکعب در روز