طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه Blow Down برجهای خنک کننده (VR80) نیروگاه اراک

ظرفیت: 384 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه­های اتمی