طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت نفت پارس

ظرفیت: 2000 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت نفت پارس