طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب

ظرفیت: 120 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: شرکت فولاد ریزان