طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب

ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: گروه صنایع شهید صیاد شیرازی