طراحی، خدمات مهندسی، خرید پکیج و حمل و نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بیولوژیکی پیشرفته بروش MBBR جهت بیمارستان 96 تختخوابی پارسیان

ظرفیت: 50 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت خدمات پزشکی درمانگران نوین شهرکرد