طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر

طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر به روش اسمز معکوس (RO)​

ظرفیت: 480 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پالایش پارسیان سپهر