طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج کاهش کدورت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد

ظرفیت: 25920 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری