پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه و آب شیرین کن صنعتی فولاد آتیه خاورمیانه به روش EPC

ظرفیت: 112 متر مکعب در ساعت.
کارفرما: فولاد آتیه خاور میانه