پروژه طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر بناب ( آذربایجان غربی )

پروژه طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر بناب ( آذربایجان شرقی) کارفرما: آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ظرفیت: 21600 متر مکعب در روز طرح اولیه: تصفیه فاضلاب به روش لاگون هوادهی یا هوادهی گسترده. ابعاد زمین مورد نیاز برآورد شده: زمینی به مساحت 40.000 متر مربع. این شرکت افتخار دارد یکی

بیشتر بخوانید

طراحی، احداث و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب ترن واش و ساختمان های جنبی ایستگاه راه آهن پل سفید

طراحی، احداث و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب ترن واش و ساختمان های جنبی ایستگاه راه آهن پل سفید ظرفیت: 50 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: اداره کل راه آهن Oil & Grease ورودی 20.000 میلی گرم در لیتر. Oil & Grease خروجی: کمتر از 4 میلی گرم در لیتر

بیشتر بخوانید