خرید و راه اندازی تجهیزات سیستم تصفیه خانه کارخانه سیمان فارس خوزستان

طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه خانه کارخانه سیمان فارس خوزستان ظرفیت: 150 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت خدم...

ادامه مطلب

خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب ‌به روش (RO) پروژه شرکت کانی کاوان شرق

خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب ‌به روش (RO) پروژه شرکت کانی کاوان شرق ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت شرکت ک...

ادامه مطلب

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش 8 عدد فیلتر شنی ثقلی در واحد تصفیه آب منطقه یک شیراز

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب منطقه یک شیراز طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش ۸ عدد فیلتر...

ادامه مطلب

واحد تصفیه آب و فاضلاب پلیمر کرمانشاه به روش اسمز معکوس (RO)

ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز. کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه

ادامه مطلب

خرید و نصب و راه اندازی سه مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب با متعلقات و تجهیزات مربوطه و احداث سه مورد اتاقک سرپوشیده جهت استقرار پکیج ها در روستاهای قلیش لانمیش و کنیکور شهرستان پلدشت و روستای جگن شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی.

خرید و نصب و راه اندازی سه مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب با متعلقات و تجهیزات در استان آذربایجان غربی. خرید و نصب و راه اندازی...

ادامه مطلب

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه Blow Down برجهای خنک کننده (VR80) نیروگاه اراک

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه Blow Down برجهای خنک کننده (VR80) نیروگاه اراک ظرفیت: 384 متر مکعب در شبانه...

ادامه مطلب

طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج کاهش کدورت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد

طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج کاهش کدورت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد ظرفیت: 25920 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت آب و ف...

ادامه مطلب

طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر به روش اسمز معکوس (RO)

طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر به روش اسمز معک...

ادامه مطلب