طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب خاکستری دانشگاه اصفهان

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب خاکستری دانشگاه اصفهان ظرفیت: 200 متر مکعب در شبانه روز. کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

بیشتر بخوانید

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه ظرفیت: 2500 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت دیبا تصفیه تامین آب و برق و کشت و صنعت سربیشه

بیشتر بخوانید

3- مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر قائن وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر قائن وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه ظرفیت: 9500 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت تصفیه و تامین آب صنعت قائن

بیشتر بخوانید

خدمات مهندسی،مشاوره، مطالعات اولیه و طراحی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه شرکت پاکدیس

خدمات مهندسی،مشاوره، مطالعات اولیه و طراحی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه شرکت پاکدیس ظرفیت: 1500 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت پاکدیس

بیشتر بخوانید

تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آمل

تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آمل ظرفیت: 600 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران   طرح اولیه: طراحی و اجرای لاگون هوادهی. ابعاد زمین مورد نیاز برآورد شده: جهت این پروژه، زمینی به ابعاد (100 ×150) متر و عمق خاکبرداری (10) متر لازم بود. شرکت آبنیک به عنوان

بیشتر بخوانید