طراحی، تدارکات، اجرای سازه، ساخت و نصب راکتور بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب واحد CF

طراحی، تدارکات، اجرای سازه، ساخت و نصب راکتور بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب واحد CF ظرفیت: 7490 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت پتروشیمی تندگویان

بیشتر بخوانید

پکیج کلرزنی مربوط به ایستگاههای تقویت فشار عسلویه، تنگ فنی و پیاز آباد از خط اتیلن غرب

پکیج کلرزنی مربوط به ایستگاههای تقویت فشار عسلویه، تنگ فنی و پیاز آباد از خط اتیلن غرب ظرفیت: 2160 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت ساختمانی و توربو کمپرسورنفت  (OTCC)

بیشتر بخوانید

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش RO و تصفیه فاضلاب پروژه نیروگاه الصدر بغداد

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش RO کارفرما: مشارکت صانیر- عامران افق پروژه: نیروگاه الصدر بغداد ظرفیت: 100 متر مکعب در روز

بیشتر بخوانید

خرید و راه اندازی تجهیزات سیستم تصفیه خانه کارخانه سیمان فارس خوزستان

طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه خانه کارخانه سیمان فارس خوزستان ظرفیت: 150 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

بیشتر بخوانید

خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب ‌به روش (RO) پروژه شرکت کانی کاوان شرق

خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب ‌به روش (RO) پروژه شرکت کانی کاوان شرق ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت شرکت کانی کاوان شرق  

بیشتر بخوانید

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش 8 عدد فیلتر شنی ثقلی در واحد تصفیه آب منطقه یک شیراز

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب منطقه یک شیراز طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش ۸ عدد فیلتر شنی ثقلی در واحد تصفیه آب منطقه یک شیراز ظرفیت: 1680 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت پتروشیمی شیراز

بیشتر بخوانید

واحد تصفیه آب و فاضلاب پلیمر کرمانشاه به روش اسمز معکوس (RO)

ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز. کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه

بیشتر بخوانید