ساخت پکیج فلزی، محوطه سازی و ساختمانهای غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز

ساخت پکیج فلزی، محوطه سازی و ساختمانهای غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز ظرفیت: 630 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت آ...

ادامه مطلب

طراحی ، تهیه ، تامین تجهیزات و نصب تصفیه فاضلاب و پساب نفتی طرح پلیمر کرمانشاه

طراحی ، تهیه ، تامین تجهیزات و نصب تصفیه فاضلاب و پساب نفتی طرح پلیمر کرمانشاه ظرفیت: 11000 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت پلی...

ادامه مطلب

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش RO و تصفیه فاضلاب پروژه نیروگاه الصدر بغداد

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش RO کارفرما: مشارکت صانیر- عامران افق پروژه: نیروگاه الصدر بغداد ظرفیت: 100 ...

ادامه مطلب

خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب ‌به روش (RO) پروژه شرکت کانی کاوان شرق

خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب ‌به روش (RO) پروژه شرکت کانی کاوان شرق ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت شرکت ک...

ادامه مطلب

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش 8 عدد فیلتر شنی ثقلی در واحد تصفیه آب منطقه یک شیراز

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب منطقه یک شیراز طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش ۸ عدد فیلتر...

ادامه مطلب

واحد تصفیه آب و فاضلاب پلیمر کرمانشاه به روش اسمز معکوس (RO)

ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز. کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه

ادامه مطلب

خرید و نصب و راه اندازی سه مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب با متعلقات و تجهیزات مربوطه و احداث سه مورد اتاقک سرپوشیده جهت استقرار پکیج ها در روستاهای قلیش لانمیش و کنیکور شهرستان پلدشت و روستای جگن شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی.

خرید و نصب و راه اندازی سه مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب با متعلقات و تجهیزات در استان آذربایجان غربی. خرید و نصب و راه اندازی...

ادامه مطلب

طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج کاهش کدورت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد

طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج کاهش کدورت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد ظرفیت: 25920 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت آب و ف...

ادامه مطلب