ساخت پکیج فلزی، محوطه سازی و ساختمانهای غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز

ساخت پکیج فلزی، محوطه سازی و ساختمانهای غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز ظرفیت: 630 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت آ...

ادامه مطلب

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش 8 عدد فیلتر شنی ثقلی در واحد تصفیه آب منطقه یک شیراز

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب منطقه یک شیراز طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش ۸ عدد فیلتر...

ادامه مطلب

خرید و نصب و راه اندازی سه مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب با متعلقات و تجهیزات مربوطه و احداث سه مورد اتاقک سرپوشیده جهت استقرار پکیج ها در روستاهای قلیش لانمیش و کنیکور شهرستان پلدشت و روستای جگن شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی.

خرید و نصب و راه اندازی سه مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب با متعلقات و تجهیزات در استان آذربایجان غربی. خرید و نصب و راه اندازی...

ادامه مطلب

طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج کاهش کدورت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد

طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج کاهش کدورت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد ظرفیت: 25920 متر مکعب در شبانه روز.کارفرما: شرکت آب و ف...

ادامه مطلب