ظرفیت: 230 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی