ظرفیت: 480 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پالایش پارسیان سپهر