تامین سیستم تصفیه فاضلاب پروژه مرکز جامع درمان سرطان برکت

ظرفیت: 20 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت سلامت برکت