طراحی، خدمات مهندسی، تهیه و ساخت پکیج و حمل و نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی (پروژه واکسن سازی فخرا)

ظرفیت: 15 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران