واحد تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بندر عباس

ظرفیت: 400 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان