طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه روغن نباتی ورامین

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه روغن نباتی ورامین ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز. کارفرما: کارخانه روغن نباتی ورامین

بیشتر بخوانید

تصفیه فاضلاب واحد HD

بازسازی تانک Z805 واحد HD ظرفیت: 60 متر مکعب در ساعت. کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام

بیشتر بخوانید