طراحی، تهیه، ساخت و راه اندازی واحد تصفیه پساب تاسیسات ماهشهر پالایشگاه گاز بید بلند به روش فیلتر سرامیکی

ظرفیت: 80 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

Related projects