طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه و آب شیرین کن صنعتی شرکت فولاد آتیه

ظرفیت: 2،688 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت فولاد اتیه خاور میانه

Related projects