طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی کارواش ماشین آلات سنگین و سیستم تصفیه پساب شرکت فولاد هرمزگان

ظرفیت: 384 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان جنوب

فولاد هرمزگان