خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه آب شهر پلدشت به روش اسمز معکوس (RO)

ظرفیت: ۳۶۴۸ متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

Related projects