ظرفیت: 3648 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی