طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه Blow Down برج های خنک کننده نیروگاه

ظرفیت: ۳۸۴ متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه­های اتمی