طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب Oily, POC, COC, Sanitary, Storm, Sanitary پالایشگاه نفت سنگین قشم متشکل از واحدهای CPI Package، DAF Package، Storm Basin

ظرفیت: ۷۴۹۰ متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم

 
بازگشت به لیست

Related projects