طراحی، ساخت، بارگیری، حمل، نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی پروژه پالایشگاه پارسیان

ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت هیربد نیرو

Related projects